K hotelu nie je možný prístup autom!

  • Najbližšie dostupné parkoviská: pri Zastávke Tatranskej elektrickej železnice Popradské Pleso, prípadne centrálne parkovisko na Štrbskom Plese. 
  • Môžete si od nás objednať transfer. Priamo k nášmu hotelu Vás vyvezieme za poplatok 15€/jedna jazda pre skupinku do 3 osôb. Každá ďalšia osoba platí 5€.

Presný čas vývozu je potrebné dohodnúť telefonicky 72 hodín vopred!

Časy vývozov: 6:30 – 9:00 a 17:00 – 21:00.

Za pochopenie ďakujeme.