K hotelu nie je možný prístup autom.

Najbližšie dostupné parkoviská: pri Zastávke Tatranskej elektrickej železnice Popradské Pleso, prípadne centrálne parkovisko na Štrbskom Plese. 

Môžete si od nás objednať aj transfer. Priamo k nášmu hotelu Vás vyvezieme za poplatok 15€/jedna jazda pre skupinku do 3 osôb. Každá ďalšia osoba platí 5€. Presný čas vývozu je potrebné dohodnúť telefonicky minimálne deň vopred. 

Časy vývozov: 6:30 – 9:00 a 17:00 – 21:00.

Za pochopenie ďakujeme.